28. nedeľa v cezročnom období 10.10 – 17. 10. 2021

 

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                                 web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

28. nedeľa v cezročnom období

8:05

Na úmysel

9:30

Za veriacich farnosti

11:00

Za prvoprijímajúce deti

Pondelok

Spomienka sv. Jána XXIII, pápeža

18:00

+ František Zemjanek

Utorok

14:00

Pohreb v kostolíku na cintoríne

+ Eduard Gally

Streda

7:00

+ z rodín Oravec a Volček č. 191

Štvrtok

18:00

+ Viktor Nedoroštík č. 179

Piatok

Spomienka sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi

18:00

+ Matej, Mária a Ján Talár č. 189

Sobota

Spomienka sv. Hedvigy, rehoľníčky

18:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

Nedeľa

29. nedeľa v cezročnom období

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

ZBP pre pápeža Františka

11:00

Na úmysel

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšami.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami – možeme pri ňom získať úplné odpustky.

Milodary: Na potreby DKU sme poslali 106€ a zbierka pre Kubu činila 175€. Pán Boh zaplať.

Audio kniha Svätého Písma: Môžete si zakúpiť vzadu na stolíku nahovorenú knihu prísloví. Výrobná cena jedného CD je 6€. Taktiež sú tam aj iné materiály. Ich cena je dobrovoľná. Prispejete tým na opravu farskej budovy.

Covidové opatrenia:

Od pondelka 27.9. 2021 je náš okres v bordovej farbe.  Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

–           Kapacita: 25% 

–           Zoznam účastníkov: povinný

–           Prekrytie dýchacích ciest: respirátor

Pri vchode do kostola bude označená nádoba, do ktorej pri vstupe vhodíte lístok so svojím menompriezviskom a tel. číslom. Prosím, aby ste si lístky napísali doma!!! Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V prípade, že si zabudnete lístok napísať, bude pri vchode pripravené pero a papier. Spolu so sobotnou večernou omšou budú 4 nedeľné sväté omše. Preto aj dedinu rozdelíme na 4 časti a každá bude mať svoj termín svätej omše. A v kostole budú na laviciach značky. Na značku nech si sadne jeden človek, prípadne dvaja – ak sú z tej istej domacnosti.

Vyšný koniec – Po kostol

nedeľa 3.

Od kostola – Po Rusiňáka

sobota

Od Rusiňáka – Po križovatku, aj bytovka

nedeľa 1.

Pod skalou

nedeľa 2.