2. adventná nedeľa 05.11 – 12. 12. 2021

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                        web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

2. adventná nedeľa

Za veriacich farnosti

Pondelok

Spomienka sv. Mikuláša, biskupa

+ Sabinka č.23

Utorok

Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

+ Jakub a Mária Mačutek č. 73

Streda

Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

+ Anna Bjalončíková č. 132

Štvrtok

+ Martin Matiko č. 125

Piatok

Spomienka Panny Márie Loretánskej

+ Ondrej, Katarína a Ondrej Nadžady č. 189

Sobota

Za zomrelé členky ružencového spoločenstva p. Pirhalovej č. 230

Nedeľa

3. adventná nedeľa

Za veriacich farnosti

Covidové opatrenia: Keďže máme dovolenú iba individuálnu pastoráciu, kľudne zavolajte na tel. číslo: 0918 222 304 a dohodneme si čas na vyslúženie svätej spovede či podanie svätého prijímania. Taktiež ak by niekto potreboval pomazanie chorých, zavolajte a dohodneme sa na termíne. Sväté omše budem slúžiť súkromne. Zúčastniť sa jej môžu maximálne členovia jednej domácnosti. Dátum a čas si dohodneme dopredu po telefóne. Zavolajte paru dní dopredu a nielen tí, za ktorých je úmysel sv. omše, ale každý, kto má záujem, lebo sa môže stať, že práve tá rodina je napr. v karanténe alebo kvôli iným okolnostiam nemôže prísť a tak bude môcť prísť iná rodina.

Sväté prijímanie: budem podávať von pred kostolom v stredu na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie od 18:00 do 18:30.

V ostatné dni vás povzbudzujem k duchovnému svätému prijímaniu a pozeraniu svätých omší cez média. Modlitby pred duch. svätým prijímaním nájdete v článku v sekcii COVID-19:

https://farnosthaligovce.sk/2021/11/informacie-o-online-omsiach-a-ukonoch-duchovneho-svateho-prijimania/

Zimné kantrové dni: V stredu, piatok alebo v sobotu. Záväzný je iba 1 deň. Obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

Milodary: bohuznáma rodina 100€.

Zbierka: Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku na charitu možno podporiť počas nasledujúcich dvoch týždňov do krabičky v kostole alebo priamo na č.ú.:

SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071820

Otázky a odpovede spojené s lockdownom od 25. novembra 2021 :

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211125061