7. týždeň v cezročnom období 17.05. – 26.05. 2024

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                      NEDEĽA TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého 08:05 Za veriacich farnosti 09:30 Na úmysel PONDELOK Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi 18:00 + Anna Michnová UTOROK 07:00 V...

7. veľkonočný týždeň 12.05. – 19.05. 2024

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                      7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 08:05 Za veriacich farnosti 09:30 Na úmysel PONDELOK 18:00 + Ján, Anna a Ján Michna č. 85 UTOROK Sviatok sv. Mateja, apoštola 07:00 V škole Za prvoprijímajúce deti...

6. veľkonočný týždeň 05.05. – 12.05. 2024

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                      6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 08:05 Za veriacich farnosti 10:00 Za prvoprijímajúce deti a ZBP pre dobrodincov PONDELOK 18:00 + František Habiňák č. 32 UTOROK 10:00 Na úmysel 18:00 ZBP...

5. veľkonočný týždeň 28.04. – 05.05. 2024

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   08:05 Za veriacich farnosti 09:30 Na úmysel PONDELOK Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy 18:00 + Jarmila Regešová č. 246...