Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za zomrelých súrodencov Bjalončíkových z č. 179

09:30

+ Marta a Ján č. 257

PONDELOK

nebude

 

UTOROK

18:00

+ Jozef a Anna Bjalončík č. 8

STREDA

nebude

 

ŠTVRTOK

18:00

+ Emil Michna č. 96

PIATOK

Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

18:00

+ Mária a Vasil Rinkovský

SOBOTA

nebude

 

NEDEĽA

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07:30

Za živé členky sv. ruženca p. Nadžadyovej č. 189

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred omšou alebo na požiadanie zastupujúceho kňaza

 

Milodary: na parkovisko bohuznáma rodina 50€ a ďalšia bohuznáma rodina 100€ a dve bohuznáme rodiny spolu 2000€. Úprimne Pán Boh zaplať.

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Dnes je deň otcov