Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

3. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Tomáš Mudrák

Utorok

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

17:00

+ Andrej Marek č.19

Štvrtok

10:00

+ z rod. Václavik, Jendrejčák a Volček

Piatok

17:00

za účasti detí

+ Ondrej a Mária Budziňák č. 21

Sobota

08:05

+ Jozef a Helena Gurovič č. 204

Nedeľa

4. PÔSTNA NEDEĽA

(nedeľa radosti – laetare)

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny  

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť ženy, na budúcu nedeľu prvá polovica birmovancov.       

Milodary: Bohuznáma rodina 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Nová streamovacia platforma Cinelux: Katolícka televízia LUX predstavuje novú streamovaciu platformu s názvom Cinelux. Nájdete tam kresťanské a hodnotové filmy, seriály a dokumenty pre všetky vekové kategórie.

Obsah si môžete pustiť kedykoľvek, cez rôzne zariadenia. Členovia klubu priateľov TV LUX majú na Cinelux prístup bezplatne a bez obmedzení. Viac informácií a registrácia je na stránke cinelux.sk.

 

Diecézne stretnutie mládeže 2024: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František

 

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišká charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete na strankach: https://marysmeals.sk/2percenta,

https://ks.kapitula.sk/sk/2_

https://www.dkuspis.sk/2-pre-dku/

https://caritas.sk/2-percenta/