Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny  Na úmysel

Pondelok

Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice

 

17:00

+ Andrej Marek č. 19

Utorok

Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

08:05

Za Božiu pomoc a pevnú vôľu pre Štefana

Štvrtok

Spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny

17:00

+ Alžbeta Mačuteková č. 230

Piatok

17:00

+ Mária a Vasiľ Rinkovský

Sobota

Spomienka sv. Školastiky, panny

08:05

+ Jozef Habiňák č. 33

Nedeľa

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

 

Spomienka sv. Bakhity: Svätý otec František vyhlásil tento deň – 8. február za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.

 

Milodary: bohuznáma rodina na kúrenie v kostole 100€, a taktiež aj druhá bohuznáma rodina na kúrenie 100. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

V nedeľu na spomienku Panny Márie Lurdskej (ktorá sa tento rok neslávi) je 32. svetový deň chorých.