Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ Alžbeta Habiňáková č. 26

Utorok

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

Spomienka sv. Frantška Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

13:00

Pohreb + Margita Mareková

Štvrtok

Sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

08:05

+ Ján č. 87

Piatok

Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

17:00

za účasti detí

+ František Mačutek ml. č. 72

Sobota

08:05

+ Ján, Anna a Jozef Marekoví č. 62

Nedeľa

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Pastoračný plán: „Ježišova cesta do Emauz“ prešla do druhej etapy.

Preto vás srdečne pozývame ku aktivitám, ktoré nájdete aj na našej farskej stránke: www.farnosthaligovce.sk

  1. Živé slovo (košík s citátmi z Božieho slova): Na bočnom oltári bude košík s citátmi z Božieho slova. Cieľom je, aby ste prichádzali pre slovo k Ježišovi a žili s Ním v každodennosti. Teda pred alebo po každej sv. omši si príďte z košíka vybrať lístoček, prečítajte si citát. Ak si ho zapamätáte, tak lístok vhoďte naspäť. Ak nie, kľudne si ho zoberte a keď dôjdu vytlačím nové.
  2. List so šifrou na prácu so Svätým písmom: Táto aktivita nabáda veriacich stráviť čas so Svätým Písmom a rodinou. Teda po svätej omši si zoberte vzadu zo stolíka papier, na ktorom je šifra. A potom doma si celá rodinka nájdite spoločný čas. Deti hľadajte podľa súradníc vo Svätom Písme slová, z ktorých postupne vznikne celá veta. Rodičia dohliadnite na to a pomôžte im so súradnicami, keď sa nebudú vedieť pohnúť ďalej.
  3. Biblia za rok: taktiež vám ponúkame VÝZVU: „Prečítajme za rok celé Sväté písmo.“ Tabuľku s plánom čítania Sv. písma nájdete vzadu na stolíku i na tomto linku: https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/Biblia-za-rok_Plan-citania.pdf Môžete využiť aj plán čítania, ktorý ponúka stránka „svatepismo.sk„:     https://svatepismo.sk/plan-citania.
  4. Texty na intronizáciu Svätého písma v rodine: https://kapitula.sk/wp-content/uploads/2024/01/Intronizácia-pre-rodiny.pdf 

Výzvy pre Spišskú diecézu: Otec biskup František Trstenský sa rozhodol v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a Klubom priateľov Ferka Skyčáka zorganizovať konferenciu s názvom „Výzvy pre Spišskú diecézu. Čo môžeme urobiť pre Boží ľud Spišskej diecézy“, ktorá sa uskutoční v utorok, 23. januára 2024 od 9.00 do 16.00 hod. v aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule s cieľom vytvoriť priestor na spoločné zdieľanie našich radostí, obáv, ale aj nádejí a návrhov o živote našej miestnej cirkvi. Otec biskup nás pozýva zúčastniť sa tohto podujatia prostredníctvom priameho prenosu, ktorý môžeme sledovať cez konto Spišskej diecézy na sociálnych platformách facebook a youtube.