Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

Krst Pána

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ Margita a Jozef Mačutek č. 169

Utorok

14:00 

pohreb + Alžbeta Mačeteková

Streda

17:00

+ Ondrej Urbaňák č. 210

Štvrtok

08:15

+ Alžbeta Harčaríková

Piatok

17:00

+ Peter Bjalončík č. 179

Sobota

08:05

Poďak. za 25 rokov života Márie a za ZBP do ďalších rokov života č. 230

Nedeľa

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

 

Milodary: Na opravu organa rodina Špirková č.74 – 50€, rodina Želonková č. 154 – 100€, František Marek za prenájom pôdy pre chov baranov 100€, rodina Špirková č. 213 – 100€ a tá istá rodina na potreby kostola či fary 400€, z pohrebu Michala Krišandu 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.