Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ z rodiny Šlachtovskej č. 73

Utorok

06:30

roráty

Za dary D. Sv. a múdrosť pri rozhodovaní

Streda

06:30

roráty

ZBP rodiny z č. 183

Štvrtok

17:00

+ Matej, Mária, Ján a Martin č. 189

Piatok

17:00

za účasti detí

+ Jozef, Mária a Jozef Kaličenský č. 35

Sobota

06:30

roráty

+ Irena a Jozef Paluba č. 240

Nedeľa

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

Štedrý deň

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel biskupa

22:00

Na úmysel

Svätá spoveď: V týždni 30 minút pred svätými omšami večer. Po ranných svätých omšiach koľko bude treba.

 

Spišská Stará Ves                                               – nedeľa      17.12. od 14:00 do 16:00

Veľká Lesná, Matiašovce                                   – pondelok 18.12. od 17:30 do kedy budú ľudia

Lechnica a Červený Kláštor, Veľká Franková   – utorok      19.12. od 17:30 do kedy budú ľudia

Lesnica, Reľov, Jezersko                                    – streda       20.12. od 17:30 do kedy budú ľudia

Haligovce, Hanušovce                                       – štvrtok      21.12. od 17:30 do kedy budú ľudia

 

Svätá spoveď chorých: Ku chorým pôjdem v stredu cca od 9:00. Nahláste, ku komu mám prísť. Na 1. piatok v januári nepôjdem.

 

Milodary: Na opravu organa bohuznáma rodina 100€, rod. Bjalončíková č. 179 – 100€, rodina Mudráková č. 164 – 100€ a rodina Mareková č. 19 – 50€.

Chcem sa vám srdečne poďakovať, lebo myslím, že väčšia polovica rodín z Haligoviec (aj od inokadiaľ) prispela svojimi milodarmi na opravu organa či fary alebo aj zadarmo prácou na oprave fary. Ešte to nemám zrátane, lebo stále nosíte peniažky a tak to presnejšie vyhlásim na Silvestra.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Detský stromček: Deti v priebehu týždňa si prineste ozdoby na váš stromček – jednu ozdobu za každú splnenú úlohu na adventnom kalendári.

 

Betlehemské svetlo: budú roznášať miništranti po dedine na štedrý deň popoludní.

 

Štedrá večera: Na štedrý deň budú biť zvony o 18:00 na začiatok štedrej večere.  

 

Posviacka domov:  

27.12. o 9:00 popod skalu od p. Ondreja Bjalončíka smerom na koniec dediny.

28.12. o 9:00 od bytovky po cintorín.

29.12. o 9:00 od cintorína smerom na koniec dediny.