Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

18:00

ZBP a poďakovanie pri 50 výr. Milana Jendrejčáka č. 35

Utorok

Spomienka sv. Januára, biskupa a mučeníka

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

Spomienka sv. Andreja Kim Teagona a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov

18:00

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Štvrtok

Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

18:00

+Valent, Ján, František a Milan Bednarčík č.2

Piatok

18:00

+ Anna, Vasil, Jozef, Mária a Žofia č. 57

Sobota

Spomienka sv. pátra Pia z Pietrelciny, kňaza

8:05

+ Ján a Mária Marek č. 127

Nedeľa

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Za pútnikov po Taliansku

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Jesenné kántrové dni: V stredu, piatok alebo v sobotu. Záväzný je iba 1 deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.  

Miništrantský futbal: chcem vyjadriť poďakovanie všetkým vám, ktorí ste prišli povzbudiť našich miništrantov na futbalovom turnaji v Matiašovciach. Naši skončili na 5. mieste zo 7. To je uspech, kedže pred rokom sme skončili poslední.

Zbierka: na Diecézny katechetický úrad činila 175€

Milodary: Na výmenu okien bohuznáma rodina 200€, bohuznáma rodina 100€, na opravu orgánu bohuznáma pani 200€ a rodina Želonková č. 172 100€. Pán Boh zaplať.

Srdečné Pán Boh zaplať chcem vyjadriť všetkým chlapom, ktorí prišli pomôcť tento týždeň na faru s murárskymi prácami. Práce budú pokračovať i tento týždeň. Kto môže ozvite sa. Vopred Pán Boh zaplať.

Ráchelina vinica: je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov.

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej.