Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05 Za veriacich farnosti
09:30 Na úmysel
Pondelok nebude  
Utorok

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

18:00 + Andrej a František č. 173
Streda nebude  
Štvrtok

Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

18:00 + z rodiny Bjalončík č. 132
Piatok 18:00 + Jozef a Margita Mačutek č. 169
Sobota nebude  
Nedeľa

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05 + z rodiny Horákovej č. 92
09:30

+ Sabinka č. 23

 

Svätá spoveď: na požiadanie a podľa času zastupujúceho kňaza.

Milodary: Na výmenu okien bohuznáma 100€ a František Marek 100€.  Zo sobáša Karášových 100€ a z krstu Petra Karáša 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Urbaňák, syn Jána a Anny r. Džurňákovej bývajúci v Haligovciach a Valéria Urbanská dcéra Jaroslava a

Kataríny r. Neupauerovej bývajúca v Podolínci sa ohlasujú po 2. krát.

A

Marek Michna, bývajúci v Haligovciach a Nikola Šestáková bývajúca v Starej Ľubovni sa ohlasujú po 1. krát

 

Univerzita tretieho veku KU v Ružomberku:

Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

 

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.