Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

18:00

+ Michal a Michal Džurňák č. 95

Utorok

Prikázaný sviatok Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

8:05

ZBP pre Máriu k výročiu životného jubilea

18:00

+ Andrej Michna č. 96

Streda

8:05

+ Jozef, Alžbeta a Ján č. 11

Štvrtok

8:05

Za veriacich farnosti

Piatok

Spomienka Sv. Heleny

18:00

+ Milan č. 130

Sobota

15:00

Sobáš: Petrík + Bjalončíková

Nedeľa

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie: Prineste si bylinky a položte dopredu na

lavičku ku paškálu.

Púť do talianska: Odchod je 20.8. 2023 o 11:15 z pred kostola. Kto by mal nejaké otázky, kľudne mi zavolajte.

Milodary: Chcem vysloviť srdečné Pán Boh zaplať miništrantom a domácim i cudzím chlapom, ktorí prišli pomôcť s uhlím a popíliť i pokálať drevo.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Róbert Petrík, syn Michala a Oľgy r. Glosíkovej bývajúci v Kamienke a Monika Bjalončíková dcéra Milana a Moniky r. Čenščákovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 3. krát.

A

Ján Urbaňák, syn Jána a Anny r. Džurňákovej bývajúci v Haligovciach a Valéria Urbanská dcéra Jaroslava a

Kataríny r. Neupauerovej bývajúca v Podolínci sa ohlasujú po 1. krát.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.