Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvé sväté prijímanie

10:00

Za veriacich farnosti

Za prvoprijímajúce deti

Pondelok

18:00

+ František a František č. 224

Utorok

Spomienka sv. Antona Paduanského, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Benjamín Mačutek a ostatní zomrelí z rod. č. 72

Streda

7:00

v škole

+ Agnesa, František, Ján a Jozef Marhefka

Štvrtok

7:00

+ Vasiľ, Ján a Helena č. 204

Piatok

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

18:00

+ Anna Michnová č. 103

Sobota

Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

 

bude v Krakove – za veriacich farnosti

Nedeľa

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

Milodary na kostol: Zo sobáša Štefan Cúr a Henrieta Želonková 100€, rodičia prvoprijímajúcich detí 50€.

Pán Boh zaplať.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto sa na Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho zúčastní modlitby Najmilší Ježišu… a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

Púť do Krakova: Termín: 17.6. 2023 Odchod: 7:30 Cena: 13€ Program: Krakov – Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz. Sú posledné 4 miesta voľné – prihláste sa u mňa alebo p. kostolníčky

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 10.7. – 14.7. 2023 Cena: 100€ (miništranti 75€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

 

Návšteva Scotta Hahna na Slovensku: V dňoch 15. – 19. júna 2023 bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn. 18. júna 2023 popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine” a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií a aj možnosť kúpiť si dopredu vstupenku je na stránke www.scotthahn.sk.

 

Svetové dni mládeže: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých vo veku od 15 do 30 rokov na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v termíne od 26.7.do 6.8.2023 v Portugalsku.
Program SDM pozostáva z tzv. Dní v diecéze v Porte a z hlavného programu SDM v Lisabone. Pridajte sa k 150-člennej partii mladých ľudí, ktorí spoločne vyrazia z Oravy, Liptova a Spiša.
Je zabezpečená autobusová preprava so zastávkami na miestach ako Lurdy, Turín, či Francúzske pobrežie.
Cena púte je 760 € + vreckové (360 € registračný poplatok, 400 € preprava s tranzitným ubytovaním). Registrácia je možná do 31.5.2023. Viac informácií nájdete na 
www.komisia.sk.