Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

1. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

Poďakovanie za 40r. života Jána Bednarčíka a vyprosenie ZBP do budúcnosti č. 2

Utorok

17:00

+ Ondrej Nadžady č. 189

Streda

7:00 v skole

 

Za birmovancov

Štvrtok

17:00

     + Alžbeta a Jozef Želonka a ich deti Jozef, Anna a Ján

Piatok

Prvý piatok

17:00

Poďakovanie za 60r. života Viery a vyprosenie ZBP do budúcnosti č. 23

Sobota

Prvá sobota

8:05

Poďakovanie za 60r. života Anny Talárovej a vyprosenie ZBP do budúcnosti č. 84

Nedeľa

2. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami v pondelok a utorok. 1h pred svätými omšami vo štvrtok a piatok.

Ku chorým pôjdem v piatok okolo 9:00. Opäť nahláste, ku komu mám ísť.

 

Pôstna aktivita: Tento piatok svätá omša za účasti detí nebude, lebo je prvý piatok.

           

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

 

Vyložená sviatosť oltárna: vo štvrtok a piatok 1 hod. pred svätými omšami večer. Prvá pol hodina bude tichá súkromná poklona. Druhá pol hodina do sv. omše bude modlitba posvätného ruženca za pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť lektori. O týždeň ružencové spoločenstvá.

 

Milodary: rod. Želonková č. 172 podarovala 50€, Jozef Habiňák č. 194 podaroval 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma rodina 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka na charitu: dnes je jarná zbierka na charitu.

 

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

 

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišká charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete vzadu na stolíku alebo na: https://marysmeals.sk/2percenta,             

https://ks.kapitula.sk/sk/2

https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/