Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Najsvätejšieho mena Mária

18:00

+ Mária Kamenická

Utorok

Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

08:00

+ Jozef Vitko č. 169

Streda

Sviatok povýšenia Svätého Kríža

18:00

+ Ján Džurňák č. 115

Štvrtok

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

08:05

Na úmysel

09:15

+ Anna Michnová č.103

Piatok

Spomienka sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

18:00

+ Alžbeta a Vojtech Želonka č.36

Sobota

10:30

Udeľovanie sviatosti birmovania

15:00

Sobáš Kohutovič – Talárová

Nedeľa

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami. V piatok po večernej svätej omši prídu viacerí kňazi a budeme spovedať pred birmovkou. Príďte všetci členovia rodín birmovancov a vykonajte si úprimnú a úplnú svätú spoveď.

Milodary na kostol: z krstu Nathana Jankovského 50€ a z ruže p. Marekovej 80€. Pán Boh zaplať.

Jesenné kántrové dni: V stredu, piatok alebo v sobotu. Záväzný je iba 1 deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.  

Birmovanci:  Vo štvrtok na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, po druhej svätej omši, bude finálny nácvik pred birmovkou. Po poludní o 13:30 bude upratovanie kostola, fary i okolia. Príďte birmovanec i jeden z rodičov alebo starších súrodencov.

Aktivita pre deti: Deti, rozdám vám malé brožúrky a do nich si každú nedeľu a prikázaný sviatok budete zbierať nálepky, ktoré vám rozdáme po svätých omšiach.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Kohutovič, syn Jozefa a Zuzany r. Ciuttiovej bývajúci v Dobrej Vode a Mária Talárová dcéra Emila a Márie r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 3. krát.