Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

08:05

Za veriacich farnosti

18:00

+ Justína, František a syn Dušan č. 92

Utorok

08:00

+ Agnesa, František, Ján a Jozef Marhefka

Streda

18:00

+ Michal a Ondrej č. 224

Štvrtok

Spomienka Sv. Heleny

08:00

+ Anna Bjalončíková č. 132

Piatok

18:00

+ z rod. Marek a Grivalský č. 251

Sobota

Spomienka Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Jozef a Mária Kaličenský č. 8

Nedeľa

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.

Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie: Prineste si bylinky a položte dopredu na lavičku ku paškálu.

Milodary na kostol: z krstu Karin Šiškovej 50€. Pán Boh zaplať.

Birmovka: Stretnutie rodičov birmovancov bude v pondelok na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.8. po večernej svätej omši. Birmovanci, ak si chce niekto zmeniť birmovného patróna alebo birmovného rodiča, nahláste mi to do 16.8. Dovtedy si aj splňte všetky povinnosti vyplyvajúce z prípravy.. teda tí, ktorí nemáte ešte skúšky či brigády, zvoľte si termíny, aby sa to pekne všetko stihlo.

Púť birmovancov do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a do soľnej bane vo Vieličke: Pozývame birmovancov, ale aj ostatných na púť, ktorá sa uskutoční 1.9. 2022. Cena dospelí: 30€, deti a birmovanci 25€. V cene je preprava a vstupné do soľnej bane. Kto nemá ročné poistenie, tak by sme spravili hromadné jednodňové a vybrali asi 1€ v autobuse. Zapisujte sa na papier na stolíku a kvôli GDPR ochrane napíšte len meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mail. A či vám máme spraviť poistku, alebo nie. Do e-mailu vám napíšem, aké ostatné údaje budeme potrebovať napr. k poistke a vy mi ich tam obratom napíšete

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Michna, syn Jána a Márie r. Šloserovej bývajúci v Haligovciach a Jana Repková dcéra Mariána a Anety r. Lukáčovej bývajúca v Starej Ľubovni sa ohlasujú po 1. a 2. krát.