Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Najsvätejšej Trojice

08:00

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Pondelok

Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

ZBP pre členov rod. Bednarčík a Bernát č. 130

Utorok

18:00

+ Vasil a Dušan č. 204

Streda

07:00

+ Jakub, Margita a Karol č.178

Štvrtok

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

08:00

pre školu – na úmysel kňaza

18:00

+ Ľudmila a František Habiňák č. 246

Piatok

 

nebude

Sobota

18:00

+ Jozef Vittko č. 169

Nedeľa

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:00

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 15 min. pred svätými omšami večer.

Brigáda: Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí chodili počas celého týždňa na brigádu ku cintorínu. Na teraz je pri cintoríne všetko hotové. Keď bude treba neskôr pomôcť, tak budem hlásiť.

Pán Boh zaplať.

Milodary na kostol: Z krstu Nikolasa Bjalončíka 100€. Z pohrebu Jána Milčáka 100€. Pán Boh zaplať.

 

Počas mojej neprítomnosti v prípade pohrebu, pomazania chorých alebo inej naliehavej potreby sa obráťte na pána farára v Lechnici – Jozefa Galloviča na telefónnom čísle: 0910/156 687.