Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

3. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

ZBP pre malého Danielka č. 216

Utorok

17:00

+ Jozef Irha

Streda

07:00

+ z rodín Talár a Blažeňák

Štvrtok

17:00

+ Karol Špirka č. 113

Piatok

Slávnosť Zvestovanie Pána

17:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

Sobota

07:00

+ Jakub, Ľudmila, Ján a Božena Jendrejčák č. 35

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Zmena času: O týždeň sa zo soboty 26.3. na nedeľu 27.3. mení čas o hodinu dopredu – z 2:00 na 3:00.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť birmovanci. V piatok 30 min. pred svätou omšou namiesto ruženca.

Pôstna aktivita: Milé deti, dnes po krížovej ceste dostanete 3. časť skladačky do Golgoty.

Zasvätenie Ruska a Ukrajiny: Na slávnosť Zvestovania Pána dňa 25. marca 2022 zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt zasvätenia sa uskutoční o 17.00 v Bazilike sv. Petra v Ríme. Súčasne v ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.

Diecézny administrátor bude v tento deň v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť o 17.00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku a tak sa duchovne spojí s modlitbami Svätého Otca.

Zároveň sa s nimi duchovne spojíme aj my pri svätej omši i adorácii.

Milodary: Na charitu 412€, Na kostol z pohrebu + Alžbety Želonkovej 100€, z krstu Karolíny Kováčovej 100€. Pán Boh zaplať.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre náš kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Ponúkame Vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači. Nájdete ho na stránke kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/2_ Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň! 

O 2% z dane sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad. Chceme vás opäť veľmi pekne poprosiť, aby ste aj tento rok podporili dielo katechézy a šírenie evanjelia v našej diecéze. Všetky potrebné informácie nájdete na naše stránke https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/.

O Vaše 2% z daní sa uchádza taktiež charitatívny projekt Mary‘s Meals (v preklade Máriine jedlá). Poskytuje jedlo deťom v najchudobnejším krajinách. Keďže deti častokrát nechodia do školy, ale chodia žobrať, alebo kradnúť jedlo, tak Mary‘s Meals poskytuje toto jedlo iba v škole. Jedlo pre 1 dieťa na celý školský rok stojí len 18,30€. Preto každé, čo i len 1 euro od vás, má v týchto krajinách omnoho väčšiu hodnotu.. Všetky potrebné informácie nájdete na: https://marysmeals.sk/2percenta