Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

Na úmysel kňaza

Utorok

nebude

 

Streda

14:00

pohreb: + Alžbeta Želonková

Štvrtok

nebude

 

Piatok

17:00

Na úmysel kňaza

Sobota

17:00

Na úmysel kňaza

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Jarné kántrové dni: V stredu piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Zbierka na charitu: Dnes je jarná zbierka na charitu a čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny.

Náuka pre birmovancov: V sobotu – v rámci svätej omše.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť lektori.

Prijímanie do úst a na ruku: od 26.2.2022 sú legitímne oba spôsoby prijímania Eucharistie, pričom treba zachovať stále to pravidlo, aby tí, ktorí prijímajú na ruku, prijali Eucharistiu pred tými, ktorí prijímajú do úst.

Pri rozdávaní sv. prijímania do úst platí, že pri kontakte rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.

Pôstna aktivita: Milé deti, keďže nastal čas pôstu, je dobré, keď sa počas tohto obdobia budeme niečoho zriekať v prospech tých, ktorí trpia vo vojne. Napr., že si odoprieme nejakú sladkosť, alebo inú vec, ktorú si nekúpime. A tak si tieto ušetrené centy postupne počas týždňa odkladáme – nech vám to pomôžu rodičia zrátať. Potom v nedeľu prídete na krížovú cestu a po nej si prídete zobrať jednu časť Golgoty. A tieto peniažky vhodíte do košíka. Postupne si za všetky pôstne nedele poskladáte takúto Golgotu (ukážeš im ju) a takto zozbierane peniažky pošleme na pomoc deťom vo vojne. Dnes dostanete za ľubovoľnú cenu podklad i prvú časť.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre náš kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Ponúkame Vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači. Nájdete ho na stránke kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/2_ Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň! 

O 2% z dane sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad. Chceme vás opäť veľmi pekne poprosiť, aby ste aj tento rok podporili dielo katechézy a šírenie evanjelia v našej diecéze. Všetky potrebné informácie nájdete na naše stránke https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/.

O Vaše 2% z daní sa uchádza taktiež charitatívny projekt Mary‘s Meals (v preklade Máriine jedlá). Poskytuje jedlo deťom v najchudobnejším krajinách. Keďže deti častokrát nechodia do školy, ale chodia žobrať, alebo kradnúť jedlo, tak Mary‘s Meals poskytuje toto jedlo iba v škole. Jedlo pre 1 dieťa na celý školský rok stojí len 18,30€. Preto každé, čo i len 1 euro od vás, má v týchto krajinách omnoho väčšiu hodnotu.. Všetky potrebné informácie nájdete na: https://marysmeals.sk/2percenta.