Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

7. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

Za poďakovanie pri 90. výr. Anny Habiňákovej č.4

Utorok

Sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

17:00

+ Jozef Habiňák č.33

Streda

Spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

07:00

Na úmysel č. 148

Štvrtok

17:00

+ Mária, Ján a deti č. 246

Piatok

17:00

+ z rodiny Volček č. 191

Sobota

17:00

+ Ján a Mária Marek č. 251

Nedeľa

8. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Ďakovná púť do Ríma: V ponuke sú dve alternatívy:

  1. Cesta autobusom ASSISI – RÍM v termíne od 27.4. – 1.5.2022. Cena je 240,- €.
  2. Cesta lietadlom BRATISLAVA – RÍM s diecéznym administrátorom v termíne od 29.4. – 30.4.2022. 

Cena 350,- € (+ 40,- € preprava autobusom do Bratislavy).

(Pri oboch alternatívach je možnosť nástupu na autobus v Poprade, Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku.)

Záujemcovia na autobusový zájazd sa môžu prihlasovať do konca marca.

Záujemcovia na letecky zájazd z Bratislavy sa môžu prihlasovať do 10.3.2022.

Prihlasujte sa na zoznamy v sakristii.

 

Celodenná poklona sviatosti oltárnej: V pondelok 21.2. 2022 od 12:00 – 17:00. Prosím, aby ste sa v sakristii zapísali aspoň jeden človek z každého ružencového bratstva po 30 minútach, aby bol vždy niekto v kostole.

Sviatosť birmovania: Z BÚ prišilo oznámenie termínu birmovky, a to na 17.9.2022.

Milodary: z krstu Patrície Krempaskej 100 €. Pán Boh zaplať.

Covidové opatrenia:  platné od 12. 1. 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)
Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia