• individuálna pastorácia
    (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
  • obrady krstu, pohrebu, sobáša
  • – sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
    a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
    b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
    c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

V Haligovciach máme kostol menší ako 750 m2, preto max. počet ľudí na svätej omši je 30.

Na sväté omše sa zapíšte na zoznam, ktorý je umiestnený na nástenke pred kostolom. Zapíšte meno a číslo domu. Deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované a netreba ich zapisovať, oni sa nerátajú do počtu 30 ľudí.

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme si konkrétny deň, kedy môžete prísť.