Sprísnené protipandemické opatrenia sú výzvou pre veriacich, aby dokázali nadchádzajúce adventné obdobie prežiť v pokoji a v radostnej príprave na príchod Ježiša Krista. Vo farnosti Kežmarok tamojší farár a dekan František Trstenský pripravil „Domácu liturgiu pri adventnom venci“, ktorú sa veriaci môžu pomodliť v domácnostiach vždy, keď na adventnom venci každú nedeľu zažnú novú sviecu. 

Každá svieca nesie aj konkrétny názov:

  • Prvou je svieca prorokov, pri ktorej budú prosiť za samotných kresťanov, aby boli prorokmi pre dnešný svet.
  • Druhou je svieca mesta Betlehem, pri ktorej sa budú modliť za predstaviteľov svetskej moci.
  • Pri tretej svieci budú pamätať na betlehemských pastierov a modliť sa za rodiny, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu. 
  • Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca anjelov, sa budú modliť za biskupov, kňazov a zasvätené osoby