34. nedeľa v cezročnom období 21.10 – 28. 11. 2021

Telefónne číslo: 0918 222 304 web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

34. nedeľa v cezročnom období

Krista Kráľa

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Pondelok

Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

17:00

ZBP pre Alenu č. 178

17:30

+ Ondrej a Jozef č.87

Utorok

07:00

Na úmysel

Streda

Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov mučeníkov

17:00

Za zomrelé členky ružencového spoločenstva p. Marekovej č.19

17:30

+ z rod. Mačutek č.100

Štvrtok

17:00

+ Michal, Anna, František Kalis č.207

17:30

ZBP pre Annu Bjalončíkovú č.29

Piatok

17:00

+ kňaz Ladislav Vrábel

17:30

+ Jozef a Alžbeta Želonka a ich deti

Sobota

17:00

+ Jakub a Peter č.178

Nedeľa

1. adventná nedeľa

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

/

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšou.

Milodary: Rodina z č. 8 venovala na chrám 100a zo sobáša Bjalončíkových 50. Pán Boh zaplať aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Zbierka: na budúcu nedeľu – 1. adventnú bude zbierka na charitu

Úplné odpustky pre seba na sviatok Krista Kráľa získa ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom

  • nábožne sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia

  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň

  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu

  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Adventná aktivita pre deti: Deti, počas tohto týždňa si zoberte z kostola aktivitku na advent. Je tam úloha na každý deň, ktorú je potrebné splniť. Keď ju splníte, tak si daný deň vymaľujete. V nedeľu nie je žiadna úloha, preto ak cez týždeň niečo nestihnete splniť, môžete tak dodatočne v nedeľu. Po skončení adventu to prineste ako darček Ježiškovi a položte pred oltár k jasličkám. Deti, budete mať v kostole aj svoj malý stromček, ktorý si budete postupne zdobiť ozdobami. Teda za každé 2 splnené úlohy si doma vyrobíte vianočnú ozdobu z materiálu akého chcete a potom keď prídete do kostola, tak zavesíte na stromček.

Covidové opatrenia:

Od pondelka 18.10. 2021 je náš okres v čiernej farbe. Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

  • Kapacita: 1 človek na 25

  • Prekrytie dýchacích ciest: v kostole respirátor, vonka stačí rúško

  • Zoznam účastníkov: povinný – aj vonka – do krabice vhoďte lístok s menom, priezviskom a tel. číslom.

Prosím, aby ste si lístky napísali doma. Kto zabudne, je tam pero a papier. Na každú sv. Omšu – aj vonka – je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V kostole sedíme na značkách a vonka dodržiavajme 2m rozostupy – rodina môže byť pri sebe.