Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média

Pri sledovaní sv. omše v televízii je veľmi dobré, ak si urobíme aj duchovné sväté prijímanie; vzbudíme si osobne vrúcnu túžbu prijať Pána Ježiša, prijať ho do hĺbky vlastného srdca. Upozorňujeme, že cez nedele a prikázané sviatky je odporúčané pozerať alebo počúvať aspoň 1 svätú omšu najlepšie z priamych prenosov – nie zo záznamu. A treba pri tom zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista. Našu účasť na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby. Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov. Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.”

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.